• alles.jpg
 • auto kochanow.jpg
 • drbike.jpg
 • familia.jpg
 • geodezja.jpg
 • gs.jpg
 • juszczak.jpg
 • kozbial.jpg
 • kubaty.jpg
 • lisak.jpg
 • lyko.jpg
 • marcisz.jpg
 • praca.jpg
 • rasterek.jpg
 • rowery.jpg
 • salazabaw.jpg
 • serczyk.jpg
 • skot.jpg
 • swiba.jpg
 • timefor.jpg
 • wwm.jpg
 • zamkowa.jpg
 • zielinski.jpg
 • zulla.jpg

Reklama

 • bistro.jpg
 • edukator.jpg
 • gawin.jpg
 • geo.jpg
 • grafixdruk.jpg
 • kaes.jpg
 • kruk.jpg
 • melba.jpg
 • mirex.jpg
 • nettrading.jpg
 • rrreklama.jpg
 • weterynarz.jpg
 • work.jpg

Szanowni Państwo!!!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pytaniom oraz wątpliwościom pragniemy w niniejszym tekście od- powiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące segregacji odpadów, harmonogramów ich odbioru oraz płat- ności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy oraz zaproponować pewne rozwiązania ułatwiające proces segregacji w Państwa domach.


    Co w sytuacji, gdy ilość worków otrzymywana od firmy odbierającej odpady jest niewystarczająca?

    Przypominamy, że ilość worków, które otrzymujące Państwo od firmy odbierającej odpady jest ściśle określona w następujący sposób: 1-4 osób zamieszkałych na nieruchomości – 2 worki przeźroczyste i 1 worek zielony miesięcznie; 5-8 osób zamieszkałych na nieruchomości 4 worki przeźroczyste i 2 worki zielone miesięcznie itd. Worki dawane są Państwu na wymianę (czyli przy wystawieniu do odbioru 2 worków otrzymacie Państwo 2 worki, a nie np. 4 jak Państwu przydzielono). Przypominamy również, iż w ramach nowe- go systemu gospodarowania odpadami Gmina odbierze od państwa każdą ilość odpadów, tak więc w przypadku gdy ilość worków dostarczana przez Gminę jest niewystarczająca możecie Państwo oddawać odpady w workach zakupionych indywidualnie.

    Czy można oddawać odpady w workach innego koloru niż zielony i przeźroczysty?

    Kolory worków określone zostały w Uchwale XXIX/227/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów. I tak odpady segregowane mogą być gromadzone w workach tylko i wyłącznie przeźroczystych, natomiast odpady biodegradowalne tylko i wyłącznie w workach zielonych.

    Czy odpady segregowane i biodegradowalne można gromadzić w pojemnikach?

    Tak. Odpady segregowane mogą być gromadzone zarówno w worku przeźroczystym jak i w pojemnikach oznakowanych (opisanych) w sposób trwały i umożliwiający identyfikację rodzaju tych odpadów poprzez zamieszczenie na jego pokrywie treści „ODPADY SEG- REGOWANE”. Analogicznie odpady biodegradowalne poza workiem zielonym mogą być gromadzone w pojemniku opisanym „OD- PADY ZIELONE”. Ponadto przypominamy, iż odpady zmieszane mogą być oddawane tylko i wyłącznie w pojemnikach (nie w workach).

    Do którego worka należy wrzucać poszczególne frakcje odpadów?

    Odpady selektywne (worek bezbarwny, opisany pojemnik „ODPADY SEGREGOWANE”) obejmują następujące frakcje:

        papier i tektura: np. gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy, stare książki, papier biurowy i kserograficzny, kartony i tekturę, koperty;

        szkło: np. szkło opakowaniowe, czyli butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach;

        plastik: np. plastikowe butelki po napojach i olejach spożywczych (zgniecione), płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe zakrętki, worki, torebki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach i wyrobach garmażeryjnych, opakowania wielomateriałowe, czyli kartony po mleku i sokach (tetrapaki);

        metal: np. puszki aluminiowe po napojach(zgniecione), kapsle z butelek oraz metalowe nakrętki;

        Odpady zielone – biodegradowalne (worek zielony, opisany pojemnik „ODPADY ZIELONE”) obejmują następujące rodzaje odpadów:


        odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania prywatnych terenów zieleni (tj. ścięta trawa z trawników, kwiaty, łodygi i liście) oraz inne drobne części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach

        odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.

    Odpady zmieszane (pojemnik) obejmują odpady nienadające się selektywnego odbioru np. zabrudzony papier, pieluchy, artykuły higieniczne, porcelana, szkło okienne, lustra, opakowania po aerozolu oraz po kosmetykach.

    Na jaki nr konta powinienem uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

    Każdy współwłaściciel nieruchomości zamieszkałej ma nadany indywidualny rachunek bankowy służący do dokonywania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał takiego rachunku (czy w postaci plas- tikowej karty, czy zawiadomienia o jego nadaniu) może zgłosić się do Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w celu jego uzyskania.

    Gdzie mogę sprawdzić, w jakie dni będą odbierane u mnie odpady?

Harmonogramy odbioru odpadów są dostępne na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w zakładce „Nowy system odbioru odpadów” .

W razie wątpliwości oraz pytań pracownicy Urzędu Gminy pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel: 12 283 07 42.

stacjakontroli.jpg